Yazılım Tabanlı Veri Merkezi
(Software Defined Data Center – SDDC)

Yazılım tabanlı veri merkezi (SDDC), donanım altyapısını ayrı “sanal makinalara” ayırmak için sanallaştırma teknolojisini kullanır ve bu sayede bir servis sağlayıcı farklı kullanıcılara veya müşterilere bilgi işlem ve ağ hizmetleri sunabilir. Bir veri merkezini sanllaştırarak sistemin bütün kaynakları (işlem, depolama ve ağ bağlantıları dahil) ayrıştırılıp bir yazılım formatında verilebilir. Veri merkezi kaynaklarının kullanımı sonrasında bir hizmet olarak satılabilir, böylece herhangi bir kişi veri merkezine erişip kullanabilir.

SDDC bileşenleri arasında SDN elementleri, yazılım tabanlı veri depolama ve sanal makinalar veya sanal işlem yer almaktadır. Birçok farklı yazılım platformu –hem açık hem de markaya özel- bilgi işlem kaynaklarını sanallaştırmak için kullanılabilir. Birçok platform arasında OpenStack, OpenDaylight, OpenFlow, Red Hat, VMware sayılabilir.

Kullanıcı veya müşteri için SDDC’nin en önemli avantajı altyapıyı kendisinin yapmak zorunda olmamasıdır. Eğer kullanıcı işlem, ağ ve depolama kaynağına ihtiyaç duyarsa, bunları bulut üzerinden bastçe “kiralayabilir”. Servis sağlayıcı için en önemli avantaj ise birçok kullanıcı/müşteriye hizmet sunmak için merkezi bir veri merkezi altyapısında yazılımı kullanabilmesidir. SDDC ve bulut bilişimin büyümesini hızlandıran faktör donanım ve veri depolama maliyetlerinin hızlı düşüşüdür. Bu kaynaklar ucuzladıkça, büyük ölçeklerde veri merkezi yaratmak ve sonrasında bu kaynakları Altyapı Hizmeti (IaaS) olarak satmak daha ekonomik hale gelir.

Yazılım tabanlı veri merkezi konseptinin en önemli faydalarından biri, kaynaklar sanal veya soyut olarak sunulabildiği için bir değişiklik yapılacağında fiziksel bağlantılar ve donanım parçaları fiziksel olarak değiştirilmez. Örneğin, bir anahtar veya bir veri depolama birimi manuel manipulasyon gerektirmeden bir yazılım üzerinden farklı kullanıcılara yeniden sağlanabilir.

Hizmetleri planlamak, hayat geçirmek ve yönetmek için yazılımı kullanmak müşterilere hizmetlerde otomasyon veya kendilerinin hayata geçirme imkanını sağlar, bu sayede hizmetleri başlatmak hızlanır ve pahalı manuel yapılandırmaların operasyonel masraflarında tasarruf sağlanır.

Yukarda bahsettiğimiz hizmetteki çevikliğe ve hayata geçirmedeki faydalara ek olarak, SDDC yaklaşımı düşük enerji tüketimi gibi başka faydalar da getirir. Merkezi veri merkezlerinde uygulanan toplu donanımların enerji tüketimini optimize etme ekonomisinin yanı sıra sistemleri hidroelektrik, solar veya jeotermal gibi yeşil-enerji kaynaklarından beslemek de mümkündür. SDDC ayrıca tutulan verinin merkezi kontrolü ile güvenliği de artırır.

Bulut bilişimin temeli olarak, SDDC’nin ortaya çıkışı hizmet modellerinde önemli bir değişime yol açtı ve bu sayede daha önce alyapı kurma masafından ötürü bu imkana sahip olmayan bir çok küçük işletme, işlem, ağ ve depolama kaynaklarına erişim imkanına sahip oldu. SDDC’nin gelişi ayrıca kurumsal BT mimarlarının uygulama yaratma ve kullanma konusundaki düşünce şeklini kökten değiştirdi ve böylece bulut ortamına daha da çok fonksiyon getirmiş oldu.

Telif Hakkı © 2016 PMTech BT Danışmanlık Hizmetleri. Her hakkı saklıdır